Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Θερβάντης, Μιχαήλ
Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών