Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Τενσώ, Λέων δε
Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών