Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ζερβός, Ιωάννης
Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών