Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Τουργκένιεφ, Ιβάν
Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών