Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μαλό, Εκτωρ
Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών