Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Βιρέ, Εδμόνδος
Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών