Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Σάνδη, Γεωργία
Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών