Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Καρκαβίτσας, Α. Δ.
Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών