Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Παππαδοπούλου, Αλεξάνδρα
Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών