Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ζολά, Αιμύλιος
Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών