Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ταγκόπουλος Π. Δ. (μτφρ.),
Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών