Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Σ.Τ.Μ.,
Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών