Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Σκυλίσσης. Ισιδ. Ι. (μτφρ.),
Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών