Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Σκυλίσσης Ισιδωρίδου Ι. (μτφρ.),
Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών