Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Σαλτάμπασης Π. Κ. (μτφρ.),
Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών