Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Πάνας Παναγιώτης (μτφρ.),
Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών