Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Κανελλόπουλος Λεωνίδας (μτφρ.),
Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών