Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ιωαννίδου Κλεοπάτρα (μτφρ.),
Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών