Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Δαμουλιάνος Ι. (μτφρ.),
Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών