Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αλεξάκης Επαμεινώνδας (μτφρ.),
Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών