Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αθανασιάδης Ι.Ν. (μτφρ.),
Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών