Τεύχος 120 (Έτος Γ΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Περιεχόμενα Τεύχους 120] PDF
σελ. 105
Λέων Λεώνης (Μυθιστορία) PDF
Γεωργία Σάνδη, Σκυλίσσης. Ισιδ. Ι. (μτφρ.) σελ. 105-106
Ολιβιέρος ο νόθος (Μυθιστορία) PDF
Ernest Dubreuil, Σ.Τ. (μτφρ.) σελ. 106-108
Το παιδί του χωριού (Διήγημα κατά παράδοσιν) PDF
Ανδρέας Καρκαβίτσας σελ. 108-111
Η δέσποινα Μονσορώ: συνέχεια της βασιλίσσης Μαργώ (Μυθιστορία) PDF
Αλέξανδρος Δουμάς, Δμλ. (μτφρ.) σελ. 111-112
Λευκή Λορζύ (Διήγημα) PDF
Αιμύλιος Σουβέστρ, **Β. (μτφρ.) σελ. 112


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών