Τεύχος 1 (Έτος Α΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο και Περιεχόμενα Τόμου 1] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Σώσατε με! Σώσατε με !] PDF
σελ. 1
Η βασίλισσα Μαργώ (Μυθιστορία) PDF
Αλέξανδρος Δουμάς, Σκαλίδης Αλέξανδρος (μτφρ.) σελ. 1-3
Καλοβασίλης ο Παλλεγκιώτης (Αγγλικόν διήγημα) PDF
[Ανωνύμως], Σκυλίσσης Ισιδωρίδου Ι. (μτφρ.) σελ. 4-5
Υπόθεσις κωμωδίας (Διήγημα) PDF
Αλφόνσος Καρ, Βλάχος Άγγελος (μτφρ.) σελ. 5-6
Η λουόμενη χανούμισσα (Ανατολική μυθιστορία) PDF
Λεϊλά - Χανούμ, Κ. (μτφρ.) σελ. 7-8
Η λωποδυσία του Balzak PDF
Ιωάννης Μ. Δαμβέργης σελ. 8


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών