Πληροφορίες Έκδοσης/Πλαίσιο Υλοποίησης Ψηφιακού Αρχείου

Εκδότης

Μιχαήλ Δ. Καλοποθάκης, εκπαιδευτικός, δημοσιογράφος και ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας. Εκτός από την Εφημερίδα των Νέων ίδρυσε και την εφημερίδα Αστήρ της Ανατολής.

Πηγές:

Μιχαήλ Δ. Καλοποθάκης (1825-1911), Βικιπαίδεια

Ο Μ. Δ. Καλοποθάκης και η Εφημερίς των Παίδων: παράμετροι ενός παιδικού περιοδικού του 19ου αιώνα,’ Βασιλούδη, Β., Διδακτορική Διατριβή, 2003,’ http://hdl.handle.net/10442/hedi/17638

Μιχαήλ Δ. Καλοποθάκης (1825-1911)

Πλαίσιο Υλοποίησης Ψηφιακού Αρχείου Περιοδικού

Η ψηφιοποίηση και δικτυακή διάθεση του περιεχομένου του περιοδικού υλοποiηθηκε στο πλαίσιο του έργου "ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ" και χρηματοδοτήθηκε από το:
Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών