Τεύχος 7 (Έτος Α)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Φιλολογικά: ο μυθοποιός Βαβρίας PDF
[Ανωνύμως] σελ. 73-75
Απομνημονεύματα της Αγίας Ελένης PDF
Λας Καζ, Ι.Χ.Κ. (μτφρ.) σελ. 75-78
Αδελφού παραινέσεις PDF
Α.Ι.Σ. (Σάμιος) σελ. 78-80
Ο Πλούτων (Αλληγορική μυθιστορία) PDF
Γεωργίας Σανδής σελ. 80-82
Ανάμικτα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 83
Εν δάκρυ τω φιλτάτω μοι Μιλτιάδη Παππά, εις τον θάνατον του πατρός του PDF
Α.Ι.Σ. (Σάμιος) σελ. 83
Ο Λέων εις εκστρατείαν: εκ των του Λαφονταίνου (Μύθος) PDF
Δ.Σ. σελ. 84
Τω νεογέννητω Πλάτωνι Εμμανουήλ Ν. Ψαθή PDF
Ν.Γ.Π. σελ. 84
Παροράματα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 84
Η Βανανέα (Μυθιστορία) PDF
Φρεδερίκος Σουλιέ, Ι.Χ.Κ. (μτφρ.) σελ. 25-28


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008- 2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών