Τεύχος 5 (Έτος Α)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Ελληνική φιλολογία: μελέται επί του Ισοκράτους PDF
Ερνέστος Χάβε, Ι.Χ.Κ. σελ. 49-50
Απομνημονεύματα της Αγίας Ελένης PDF
Λας Καζ, Ι.Χ.Κ. (μτφρ.) σελ. 51-53
Θρησκευτικαί ιδέαι των πρώτων κατοίκων των Βρεττανικών Νήσων PDF
Ι.Δ.Τ. σελ. 54-55
Ο Πλούτων (Αλληγορική μυθιστορία) PDF
Γεωργίας Σανδής σελ. 55-57
Η ευτυχία PDF
Α.Ι.Σ. (Σάμιος) σελ. 57-58
Ανάμικτα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 58-59
Η ανορθωθείσα Γαλλία υπό Ναπολέοντος Γ PDF
Αλέξανδρος Σούτσος σελ. 59-60
Η Βανανέα (Μυθιστορία) PDF
Φρεδερίκος Σουλιέ, Ι.Χ.Κ. σελ. 13-16


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008- 2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών