Τεύχος 1 (Έτος Α)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Ειδοποιήσεις PDF
[Ανωνύμως] σελ. 1
Ελληνική φιλολογία: μελέται επί του Ισοκράτους PDF
Ερνέστος Χάβε, Ι.Χ.Κ. (μτφρ.) σελ. 1-2
Απομνημονεύματα της Αγίας Ελένης PDF
Λας Καζ, Ι.Χ.Κ. (μτφρ.) σελ. 3-5
Η υπόσχεσις (Διήγημα) PDF
Α. σελ. 6-9
Ενετοί και λατίνοι PDF
Ι.Χ.Κ. σελ. 9-10
Εορταί του ΙΒ΄αιώνος PDF
Α.Ι.Σ. (Σάμιος) σελ. 10
Ανάμικτα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 11-12
Ποίησις PDF
Α.Ι.Σ. (Σάμιος) σελ. 11-12
Έν δάκρυ επί του τάφου του φίλου μου Δ. Φλωρού PDF
Μ. Μ. Παππάς σελ. 12
Η Βανανέα (Μυθιστορία) PDF
Φρεδερίκος Σουλιέ, Ι.Χ.Κ. (μτφρ.) σελ. 1-4


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008- 2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών