Τεύχος 10 (Έτος Α΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Βιβλιογραφικόν δελτίον PDF
[Ανωνύμως] σελ. 1
Κατάλογος των εν Ελλάδι εκδιδομένων εφημερίδων και περιοδικών συγγραμάτων PDF
[Ανωνύμως] σελ. 1-2
Αστυνομικόν δελτίον Αθηνών: Ιανουάριος 1877 PDF
[Ανωνύμως] σελ. 2
Κακουργιοδικείον Αθηνών: εργασίαι κατά την Β` σύνοδον του 1876 PDF
[Ανωνύμως] σελ. 2
Εμποροδικείον Αθηνών (Πτωχεύσεις) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 2
L` Italie PDF
[Ανωνύμως] σελ. 2
Εστία. Βιβλιοθήκη της Εστίας PDF
[Ανωνύμως] σελ. 2
Μετεωρολογικόν δελτίον του Αστεροσκοπείου Αθηνών PDF
[Ανωνύμως] σελ. 2
Χρηματιστικόν δελτίον Αθηνών (3 Μαρτίου 1877) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 3
Ξέναι αγοραί PDF
[Ανωνύμως] σελ. 3
Ημερολόγιον (Μάρτιος) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 4
Υπομνήσεις PDF
[Ανωνύμως] σελ. 4
Δρομ. των ατμοπλ. εν Πειραιεί PDF
[Ανωνύμως] σελ. 4
Υγιεινή κατάστασις της πόλεως Αθηνών (21-27 Φεβ. 1877) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 4
Αγορανομικόν δελτίον (3 Μαρτίου 1877) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 4
Αλληλογραφία της Εστίας PDF
[Ανωνύμως] σελ. 4


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών