Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ντόϋλ, Κόναν
Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών