Σάρωση κατά τίτλο άρθρου


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τεύχος 3 (Έτος Γ) [Εικόνα - Γ. Μιστριώτης, ο νέος πρύτανις του Εθνικού Πανεπιστημίου, σχεδίασμα Φωκά, εκ παλαιάς φωτογραφίας] Λεπτομέρειες   PDF
 
Τεύχος 5 (Έτος Δ) [Εικόνα - Γ. Ρούφος, ο αποθανών δήμαρχος Πατρών, εκ φωτογραφίας αδελφών Ρωμαιδων] Λεπτομέρειες   PDF
 
Τεύχος 14 (Έτος Δ) [Εικόνα - Γ. Φιλάρετος, ο νέος υπουργός της Δικαιοσύνης] Λεπτομέρειες   PDF
 
Τεύχος 9 (Έτος Β) [Εικόνα - Γαβριέλλα Κράους] Λεπτομέρειες   PDF
 
Τεύχος 31-32 (Έτος Γ) [Εικόνα - Γεώργιος Α΄, βασιλεύς των Ελλήνων, γλυπτικόν έργον Γεωργίου Βρούτου, εκ φωτογραφίας Γ. Μωραιτου] Λεπτομέρειες   PDF
 
Τεύχος 11 (Έτος Α) [Εικόνα - Γεώργιος Γερβίνος] Λεπτομέρειες   PDF
 
Τεύχος 7 (Έτος Α) [Εικόνα - Γεώργιος Ιακωβάτος] Λεπτομέρειες   PDF
 
Τεύχος 15 (Έτος Γ) [Εικόνα - Γεώργιος Μπιζέ, ο μουσουργός της Κάρμεν επί τη ανεγέρσει του ανδριάντος του εν Γαλλία] Λεπτομέρειες   PDF
 
Τεύχος 8 (Έτος Δ) [Εικόνα - Γεώργιος Σουρής] Λεπτομέρειες   PDF
 
Τεύχος 13 (Έτος Δ) [Εικόνα - Γκυ δε Μωπασσάν] Λεπτομέρειες   PDF
 
Τεύχος 7 (Έτος Δ) [Εικόνα - Γουλιέλμος Β΄] Λεπτομέρειες   PDF
 
Τεύχος 18 (Έτος Δ) [Εικόνα - Γουλλιέλμος Γλάδστων] Λεπτομέρειες   PDF
 
Τεύχος 3 (Έτος Α) [Εικόνα - Γουστάβος Φλωμπέρ] Λεπτομέρειες   PDF
 
Τεύχος 5 (Έτος Δ) [Εικόνα - Δ. Κόκκος] Λεπτομέρειες   PDF
 
Τεύχος 3 (Έτος Α) [Εικόνα - Δαγόβερ, ο εν τω ιπποδρομίω νικήσας ίππος τον επίπεδον δρόμον και τον μετ’ εμποδίων του κ. Στ. Μπουντούρη] Λεπτομέρειες   PDF
 
Τεύχος 5 (Έτος Α) [Εικόνα - Δημήτριος Σκαλιστήρης] Λεπτομέρειες   PDF
 
Τεύχος 5 (Έτος Γ) [Εικόνα - Δημόσια έργα εν Ελλάδι, αποξήρανσις Κωπαιδος: εγκαίνια Κωπαιδος υπό της νέας αγγλικής εταιρείας, σχεδίασμα Φωκά, εκ φωτογραφίας ημετέρου ανταποκριτού] Λεπτομέρειες   PDF
 
Τεύχος 5 (Έτος Γ) [Εικόνα - Δημόσια έργα εν Ελλάδι, αποξήρανσις Κωπαιδος: η λίμνη Υλίκη, σχεδίασμα Φωκά, εκ φωτογραφίας ημετέρου ανταποκριτού] Λεπτομέρειες   PDF
 
Τεύχος 3 (Έτος Δ) [Εικόνα - Διονύσιος Ε΄, ο αποθανών Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως] Λεπτομέρειες   PDF
 
Τεύχος 6 (Έτος Γ) [Εικόνα - Διονύσιος Ε΄, ο παραιτηθείς Οικουμενικός Πατριάρχης Κ/πόλεως] Λεπτομέρειες   PDF
 
Τεύχος 10 (Έτος Α) [Εικόνα - Δον Πέτρος Β΄, αυτοκράτωρ της Βρασιλίας] Λεπτομέρειες   PDF
 
Τεύχος 22 (Έτος Γ) [Εικόνα - Δύο απόψεις του καταρράκτου Νιαγάρα: εκ του πλησίον] Λεπτομέρειες   PDF
 
Τεύχος 22 (Έτος Γ) [Εικόνα - Δύο απόψεις του καταρράκτου Νιαγάρα: μακρόθεν] Λεπτομέρειες   PDF
 
Τεύχος 2 (Έτος Δ) [Εικόνα - Ε. Βακαρέσκου, κυρία της τιμής της βασιλ. της Ρουμουνίας] Λεπτομέρειες   PDF
 
Τεύχος 3 (Έτος Α) [Εικόνα - Εαριναί ιπποδρομίαι εν Φαλήρω, τελεσθείσαι τη 27η Μαρτίου 1883 υπο της ιππικής εταιρίας της Ελλάδος] Λεπτομέρειες   PDF
 
126 - 150 από 1454 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών