Σάρωση κατά τίτλο άρθρου


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τεύχος 8 (Έτος Β) [Εικόνα - Ιούλιος Κλαρετύ] Λεπτομέρειες   PDF
 
Τεύχος 7 (Έτος Δ) [Εικόνα - Ισπανική ανάμνησις, εικών J. Peussier] Λεπτομέρειες   PDF
 
Τεύχος 14 (Έτος Γ) [Εικόνα - Ιωάννα Στεφανόπολι, η πρώτη Ελληνίς φοιτήτρια του Εθνικού Πανεπιστημίου] Λεπτομέρειες   PDF
 
Τεύχος 5 (Έτος Γ) [Εικόνα - Ιωάννης Γ. Ιωάννου, ιατρός, αποθανών τη 21 Ιουνίου, ξυλογρ. Ν. Οικονομόπουλου εκ φωτογραφίας Κ. Μωραιτου] Λεπτομέρειες   PDF
 
Τεύχος 10 (Έτος Δ) [Εικόνα - Ιωάννης Μαραγκός, ο αποθανών αρχιεπίσκοπος των καθολικών]] Λεπτομέρειες   PDF
 
Τεύχος 5 (Έτος Α) [Εικόνα - Ιωάννης ο βασιλεύς της Αγγλίας, ταπεινούμενος ενώπιον του Πανδόλφου, επιτρόπου του πάπα] Λεπτομέρειες   PDF
 
Τεύχος 14 (Έτος Δ) [Εικόνα - Κ. Κωνσταντόπουλος, ο νέος Πρωθυπουργός της Ελλάδος] Λεπτομέρειες   PDF
 
Τεύχος 15 (Έτος Γ) [Εικόνα - Καθ’ ένας διά λογαριασμόν του] Λεπτομέρειες   PDF
 
Τεύχος 2 (Έτος Β) [Εικόνα - (καλαί τέχναι) Μια έκπληξις] Λεπτομέρειες   PDF
 
Τεύχος 4 (Έτος Β) [Εικόνα - Καλαί τέχναι: ο απόστολος Παύλος διδάσκων εν Εφέσω] Λεπτομέρειες   PDF
 
Τεύχος 5 (Έτος Γ) [Εικόνα - Καλλιόπη Σαγιά, η λαβούσα το Ράλλειον βραβείον εν τω Αρσακείω,σχεδίασμα Φωκά, εκ φωτογραφίας αδελφών Κάντα] Λεπτομέρειες   PDF
 
Τεύχος 8 (Έτος Β) [Εικόνα - Καλλιτεχνική έκθεση των Παρισίων - τμήμα χαρακτικής: ο Ναπολέων την νύκτα του Βατερλώ] Λεπτομέρειες   PDF
 
Τεύχος 22 (Έτος Γ) [Εικόνα - Καλλιτεχνική έκθεσις των Παρισίων, τμήμα χαρακτικής: ο Ναπολέων την νύκτα του Βατερλώ, έργον ad Cusman, αντίγραφον εκ της εικόνος του Charlet] Λεπτομέρειες   PDF
 
Τεύχος 5 (Έτος Α) [Εικόνα - Καλλιτεχνική έκθεσις των Παρισίων: ο ύπνος του Ιταλού ζωγράφου Fra Angelico] Λεπτομέρειες   PDF
 
Τεύχος 10 (Έτος Δ) [Εικόνα - Καρκινοφοβία, άγαλμα Γ. Βρούτου] Λεπτομέρειες   PDF
 
Τεύχος 12 (Έτος Α) [Εικόνα - Κάρολος βασιλεύς της Ρουμανίας] Λεπτομέρειες   PDF
 
Τεύχος 9 (Έτος Β) [Εικόνα - Κάρολος διάδοχος του θρόνου της Πορτογαλλίας και δουξ της Βραγάνδας] Λεπτομέρειες   PDF
 
Τεύχος 7 (Έτος Α) [Εικόνα - Κάτοικοι Ζουλού] Λεπτομέρειες   PDF
 
Τεύχος 4 (Έτος Β) [Εικόνα - Κάτοικοι της Αλγερίας] Λεπτομέρειες   PDF
 
Τεύχος 31-32 (Έτος Γ) [Εικόνα - Κεφαλή, έργον Πανώριου] Λεπτομέρειες   PDF
 
Τεύχος 13 (Έτος Δ) [Εικόνα - Κ.Η. Πολυγένης] Λεπτομέρειες   PDF
 
Τεύχος 8 (Έτος Α) [Εικόνα - Κόμης Σαμβώρ] Λεπτομέρειες   PDF
 
Τεύχος 8 (Έτος Α) [Εικόνα - Κόμης των Παρισίων] Λεπτομέρειες   PDF
 
Τεύχος 4 (Έτος Α) [Εικόνα - Κρεμλίνον, το διάσημον φρούριον της Μόσχας] Λεπτομέρειες   PDF
 
Τεύχος 23 (Έτος Γ) [Εικόνα - Κροκόδειλος αγρεύσας αιλουρόπαρδον] Λεπτομέρειες   PDF
 
251 - 275 από 1454 Στοιχεία << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >> Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών