Τεύχος 16 (Έτος Γ)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Το νέον υπουργείον PDF
Μιχαήλ Μητσάκης σελ. 165-166
Μικρά ανάμνησις PDF
Αντώνιος Θ. Σπηλιωτόπουλος σελ. 167-169
Άκαπνος πυρίτις PDF
Θ. Α. Ρουσόπουλος σελ. 169-172
[Εικόνα - Το νέον υπουργείον της 14 Οκτωβρίου 1890: Κωνσταντίνος Καραπάνος, υπουργός επί των οικονομικών] PDF
σελ. 170
[Εικόνα - Το νέον υπουργείον της 14 Οκτωβρίου 1890: Αχιλλεύς Γισμοσόπουλος, υπουργός επί των εκκλ. και της παιδείας] PDF
σελ. 170
[Εικόνα - Το νέον υπουργείον της 14 Οκτωβρίου 1890: Θεόδωρος Π. Δηλιγιάννης, πρόεδρος του υπουργικού συμβουλίου, υπουργός επί των εσωτερικών και επί των στρατιωτικών] PDF
σελ. 170-171
[Εικόνα - Το νέον υπουργείον της 14 Οκτωβρίου 1890: Λεωνίδας Δεληγεώργης, υπουργός επί των εξωτερικών] PDF
σελ. 171
[Εικόνα - Το νέον υπουργείον της 14 Οκτωβρίου 1890: Κωνσταντίνος Κουμουνδούρος, υπουργός επί των ναυτικών] PDF
σελ. 171
Εις το λεύκωμα της δεσποινίδος Α. Μ. PDF
Α. Προβελέγιος σελ. 172
Ιδέαι και εντυπώσεις PDF
Guy de Maupassant, Gustane Flaubert, V. Hugo, Th. Gautier σελ. 172
Νουμάς Ρουμεστάν PDF
Αλφόνσος Δωδέ, Πρασσάς Κ. Ι. (μτφρ.) σελ. 173-175
Η θεραπεία της φθίσεως PDF
Πέτρος Αποστολίδης σελ. 175
Εις τη Μίννα (Σονέτο) PDF
Δ. Γραικός σελ. 175
Νεώτερα επιστημονικά και καλλιτεχνικά PDF
[Ανωνύμως] σελ. 176
Διάφορα περίεργα: ο Μογγόλος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 176
Ευτράπελα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 176
Στιγμαί τέρψεως PDF
[Ανωνύμως] σελ. 176
Γράμματα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 176
[Ανακοινώσεις] PDF
σελ. 176
[Περιεχόμενα τεύχους] PDF
σελ. 176


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών