Τεύχος 7 (Έτος Γ)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Περιεχόμενα τεύχους] PDF
σελ. 57
[Εικόνα - Νέα Υόρκη, η πρώτη διά του ηλεκτρισμού θανατική εκτέλεσις του Κέμλερ] PDF
σελ. 57
Δεκαήμερον: η κατάστασις των σύγχρονων Αθηνών κρινομένη υπό του Αμλέτου - και πάλιν Έλληνες και Μήδοι αλλά ανάποδα - το ποιητικώτατον βάπτισμα - πολιτισμός και βαρβαρότης PDF
Καιροσκόπος σελ. 58
Οι ποντικοί του Λονδίνου PDF
Στέφανος Ξένος σελ. 59-60
Ο πρώτος έρως PDF
Ιβάν Τουργένεφ, Φέρμπος Π. Ι. (μτφρ.) σελ. 60-64
[Εικόνα - Το φυσά και ... κρυώνει] PDF
σελ. 62
[Εικόνα - Μεγάλαι σκηναί της φύσεως, Αμαζόνειος ποταμός] PDF
σελ. 62
[Εικόνα - Χαλκίς, το κατεδαφιζόμενον φρούριον και η γέφυρα του Ευρίπου, σχεδίασμα Φωκά, φωτοσκιαγραφία Γρούδμαν εν Αθήναις, εκ φωτογραφίας αποσταλείσης υμίν παρά του κ. Καπράλου] PDF
σελ. 63
Οι πόθοι μου PDF
Δημήτριος Π. Ταγκόπουλος σελ. 64
Ο νους (Διήγημα) PDF
Μενδές, Π.Ι.Φ. (μτφρ.) σελ. 65-66
Η φιλολογική κίνησις παρ’ ημίν: Γεράσιμος Μαρκοράς PDF
Μιχαήλ Μητσάκης σελ. 66-67
[Άτιτλο] PDF
[Ανωνύμως] σελ. 67
Εικόνες PDF
[Ανωνύμως] σελ. 67-68
Νεώτερα επιστημονικά και καλλιτεχνικά PDF
[Ανωνύμως] σελ. 68
Ευτράπελα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 68
Στιγμαί τέρψεως PDF
[Ανωνύμως] σελ. 68
Γράμματα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 68


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών