Τεύχος 5 (Έτος Γ)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εικόνα - Παύλος Καλλιγάς, ο νέος διοικητής της Εθνικής Τραπέζης, σχεδίασμα Φωκά, εκ φωτογραφίας Ρωμαϊδών] PDF
σελ. 33
[Ανακοίνωση] PDF
[Ανωνύμως] σελ. 33
[Περιεχόμενα τεύχους] PDF
σελ. 34
Εικόνες και σκηναί: η θλίψις του Χαρμάρου PDF
Μιχαήλ Μητσάκης σελ. 34
Ποίησις: εις το λεύκωμα Ασπασίας Μαντζαβίνου PDF
Α. Παράσχος σελ. 34
Ο πρώτος έρως PDF
Ιβάν Τουργένιεφ, Φέρμπος Π. Ι. (μτφρ.) σελ. 35-37
Δεκαήμερον: προοίμιον εξ εφόδου - το μέγα αθηναϊκόν γεγονός - σύντομος νερολογία, κατά το νεκρολογία - άστρον λαμπρόν, έλα μ’ εμέ- μία σκέψις κάθε τόσον PDF
Καιροσκόπος σελ. 37-40
[Εικόνα - Ιωάννης Γ. Ιωάννου, ιατρός, αποθανών τη 21 Ιουνίου, ξυλογρ. Ν. Οικονομόπουλου εκ φωτογραφίας Κ. Μωραιτου] PDF
σελ. 38
[Εικόνα - Ο τουφεκισμός του Πανίτσα] PDF
σελ. 38
[Εικόνα - Καλλιόπη Σαγιά, η λαβούσα το Ράλλειον βραβείον εν τω Αρσακείω,σχεδίασμα Φωκά, εκ φωτογραφίας αδελφών Κάντα] PDF
σελ. 38
[Εικόνα - Δημόσια έργα εν Ελλάδι, αποξήρανσις Κωπαιδος: η λίμνη Υλίκη, σχεδίασμα Φωκά, εκ φωτογραφίας ημετέρου ανταποκριτού] PDF
σελ. 39
[Εικόνα - Δημόσια έργα εν Ελλάδι, αποξήρανσις Κωπαιδος: εγκαίνια Κωπαιδος υπό της νέας αγγλικής εταιρείας, σχεδίασμα Φωκά, εκ φωτογραφίας ημετέρου ανταποκριτού] PDF
σελ. 39
Αλιευτικά ενθυμήματα PDF
Θ. Βελλιανίτης σελ. 40
Αφιλοκέρδεια (Διήγημα) PDF
Ernest d’ Hery, Φ. (μτφρ.) σελ. 41-42
Παίγνια της τέχνης: αυτόματα PDF
Φ. σελ. 42-43
Εικόνες PDF
[Ανωνύμως] σελ. 43
Ύψη των Αθηνών PDF
[Ανωνύμως] σελ. 44
Νεώτερα επιστημονικά και καλλιτεχνικά PDF
[Ανωνύμως] σελ. 44
Ευτράπελα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 44
Συμβουλή PDF
[Ανωνύμως] σελ. 44
Στιγμαί τέρψεως PDF
[Ανωνύμως] σελ. 44
Γράμματα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 44


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών