Τεύχος 3 (Έτος Γ)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εικόνα - Γ. Μιστριώτης, ο νέος πρύτανις του Εθνικού Πανεπιστημίου, σχεδίασμα Φωκά, εκ παλαιάς φωτογραφίας] PDF
σελ. 17
[Περιεχόμενα τεύχους] PDF
σελ. 18
Χρονικά PDF
Καιροσκόπος σελ. 18-19
Ποίησις: προς ζωγράφον PDF
Ι. Ισιδωρίδης Σκυλίσσης σελ. 19
Βαρούχειος ύπνος: νυκτερινή εικών PDF
Φ. σελ. 19-22
[Εικόνα - Πομφόλυγες, εικών Γαβριήλ Μάξ] PDF
σελ. 20
[Εικόνα - Ναός Ουεστμίνστερ, ο αρχαιότατος και ονομαστότατος της Αγγλίας] PDF
σελ. 21
Ο πρώτος έρως PDF
Ιβάν Τουργένεφ, Φέρμπος Π. Ι. (μτφρ.) σελ. 22-23
Εικόνες PDF
[Ανωνύμως] σελ. 23-24
Επιστημονικά: ηλεκτρική δας εν τω θεάτρω PDF
[Ανωνύμως] σελ. 24
Νεώτερα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 24
Ευτράπελα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 24
Στιγμαί τέρψεως PDF
[Ανωνύμως] σελ. 24
Γράμματα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 24
[Ανακοίνωση:ποιητικός αγών Αττικού Μουσείου] PDF
[Ανωνύμως] σελ. 24


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών