Τεύχος 17 (Έτος Δ)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εικόνα - Φωλέα πελαργών] PDF
σελ. 139
Ζωικός μαγνητισμός-υπνωτισμός: περίεργα φαινόμενα της υποβολής κ.λ.π. PDF
Ν. Καλλικούνης σελ. 140-143
Το κόσμημα PDF
Guy de Maupassant, Ν.Μ.Γ. (μτφρ.) σελ. 143-147
[Εικόνα - Ο σεβασμιώτατος Ζαφφίνος, ο νέος αρχιεπίσκοπος των ενταύθα Καθολικών] PDF
σελ. 144
[Εικόνα - Νικόλαος Α. Μαυροκορδάτος] PDF
σελ. 144
[Εικόνα - Ο αρχίατρος Β. Ορσταίν] PDF
σελ. 144
[Εικόνα - Ο θάνατος του Σαρπηδόνος, εκ της Ιλιάδος του Ομήρου, αντίγραφον της εικόνος του Λεβύ] PDF
σελ. 145
Τινά περί παραδόξων αντιπαθειών PDF
Γ. Ασπ... σελ. 147
[Άτιτλο] PDF
Κα δε Μοτεβίλ σελ. 147
Εις το Θεό PDF
Στέφανος Μαρτζώκης σελ. 148


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών