Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Α. Γ. Π. (μτφρ.),
Ψηφιακή Συλλογή Κοσμόπολις | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών