Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Σακελαρόπουλος, Βασίλειος
Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών