Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Εκ του Αχελώου,
Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών