Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Εκ του «Αστέρος του Ναυπλίου»,
Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών