Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Εκ της Ηχούς της Τήνου,
Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών