Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ειδικού του Άστεος ανταποκριτού,
Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών