Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αμοιραδάκης,

  • Τεύχος 206 (Έτος Δ΄) - Περιεχόμενα
    Διαμαρτύρησις Αμοιραδάκη και Τελώνη δημίων, κατοίκων του φρουρίου Μπούρτζι κατά Αντωνίου Μομφεράτου δικηγόρου, κατοίκου Αθηνών: ενώπιον του Υπουργού της Δικαιοσύνης
    Λεπτομέρειες  PDFΨηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών