Τεύχος 87 (Έτος Β΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εικόνα - Κωνσταντίνος Σχινάς. Ο πρώτος Πρύτανις του Πανεπιστημίου] PDF
σελ. 1
[Άτιτλο] PDF
[Ανωνύμως] σελ. 2
1837: έναρξις του πανεπιστημίου (Εκ του υπ’ αριθ. 55 της 6 Μαιου 1837 φύλλου του Σωτήρος) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 2
Το εθνικόν πανεπιστήμιον PDF
Ι. Α. Σούτσος σελ. 3
[Εικόνα - Γεώργιος Καραμήτσας. Ο νυν Πρύτανις] PDF
σελ. 4
[Εικόνα - Ι. Πανταζίδης. Μέλος της Συγκλήτου] PDF
σελ. 4
[Εικόνα - Κ. Κωστής. Μέλος της Συγκλήτου] PDF
σελ. 4
[Εικόνα - Χ. Παπαδόπουλος. Μέλος της Συγκλήτου] PDF
σελ. 5
[Εικόνα - Ν. Γουναράκης. Γραμματεύς του Πανεπιστήμιου] PDF
σελ. 5
[Εικόνα - Ιωάννης Α. Σούτσος] PDF
σελ. 5
Αναμνήσεις PDF
Ι. Α. Σούτσος σελ. 6-7
Περί χρόνου PDF
σελ. 7
[Εικόνα - Θ. Μανούσης. Χρηματίσας Πρύτανις] PDF
σελ. 8
[Εικόνα - Ν. Κωστής. Χρηματίσας Πρύτανις] PDF
σελ. 8
[Εικόνα - Εμ. Κόκκινος. Χρηματίσας Πρύτανις] PDF
σελ. 8
[Εικόνα - Ν. Πετσάλης. Αποθανών καθηγητής] PDF
σελ. 8
[Εικόνα - Κωνστ. Υψηλάντης. Δωρήτης] PDF
σελ. 8
[Εικόνα - Νεόφυτος Βάμβας] PDF
σελ. 9
[Εικόνα - Μισαήλ Αποστολίδης] PDF
σελ. 9
[Εικόνα - Γ. Γεννάδιος] PDF
σελ. 9
[Εικόνα - Φίλιππος Ιωάννου] PDF
σελ. 9
[Άτιτλο] PDF
σελ. 10
[Άτιτλο] PDF
σελ. 10
[Άτιτλο] PDF
σελ. 10
[Άτιτλο] PDF
σελ. 10
[Άτιτλο] PDF
σελ. 11
[Άτιτλο] PDF
σελ.11
[Άτιτλο] PDF
σελ. 11
[Άτιτλο] PDF
σελ. 11
[Άτιτλο] PDF
σελ. 11
[Εικόνα - Θ. Αρεταίος. Μέλος της Συγκλήτου] PDF
σελ. 12
[Εικόνα - Σ. Στρέϊτ. Μέλος της Συγκλήτου] PDF
σελ. 12
[Εικόνα - Ζ. Ρώσσης. Μέλος της Συγκλήτου] PDF
σελ. 12
[Εικόνα - Δ. Κόνσολας - Μέλος της Συγκλήτου] PDF
σελ. 12
[Εικόνα - Δωρηταί: 1 Ανανίας Βατοπαιδινός - 2 Αντώνιος Παπαδάκης - 3 Κ. Χρυσοδώρας - 4 Δημήτριος Γαλανός - 5 Δημ. Βερναρδάκης] PDF
σελ. 13
Δημήτριος Γαλανός PDF
[Ανωνύμως] σελ. 14
Διάταγμα περί συστάσεως του Πανεπιστημίου: Όθων βασιλεύς της Ελλάδος PDF
σελ. 14-15
Η επί των εκκλησιαστικών κλπ. γραμματεία της επικράτειας PDF
[Ανωνύμως] σελ. 15
[Εικόνα - Πρυτάνεις αποθανόντες: Κ. Κοντογόνης] PDF
σελ. 16
[Εικόνα - Πρυτάνεις αποθανόντες: Π. Αργυρόπουλος] PDF
σελ. 16
[Εικόνα - Πρυτάνεις αποθανόντες: Κ. Ασώπιος] PDF
σελ. 16
[Εικόνα - Πρυτάνεις αποθανόντες: Γ. Ράλλης] PDF
σελ. 16
[Εικόνα - Πρυτάνεις αποθανόντες: Ι. Παπαδάκης] PDF
σελ. 16
[Εικόνα - Το Άστυ] PDF
σελ. 17


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών