Πληροφορίες Έκδοσης/Πλαίσιο Υλοποίησης Ψηφιακού Αρχείου

Πλαίσιο Υλοποίησης Ψηφιακού Αρχείου Περιοδικού

Η ψηφιοποίηση και δικτυακή διάθεση του περιεχομένου του περιοδικού υλοποiηθηκε στο πλαίσιο του έργου’ "ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ"και χρηματοδοτήθηκε από το:




Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών