Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Κ.Χ.Κ.,
Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών