Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Κύριλλος Ζ΄,
Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών