Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Καρολίδης Π. (Επιμ.),
Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών