Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Καμπούρογλους Δ. Γρ. (Επιμ.),
Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών