Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Βάλβης Δ. Σταμάτιος (μτφρ.),
Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών